O projektu 'mýty a fakta'

„Mýty a fakta“ jsou novým společensky odpovědným projektem JCI Czech Republic, jehož cílem je připoutat více pozornosti k negativním společenským dopadům dezinformací, včetně jejich šíření, a podpořit informační gramotnost a kritické myšlení u skupin obyvatelstva, které jsou jimi nejvíce zranitelné.

První fáze projektu se skládá z informační kampaně a navazující panelové diskuze 12. září 2019 v Plzni, které jsou tematicky zaměřeny k Evropské unii, konkrétně vlivu její obchodní politiky na ekonomiku ČR, neboť podle našeho názoru je EU v ČR častým terčem dezinformací a vliv členství v EU na naše hospodářství není mezi poměrně významnou částí veřejnosti vnímán v plném kontextu.

Sledujte nás na facebooku a přijďte se zeptat Luďka Niedermaiera osobně zeptat na to, co vás zajímá.

Poslední články:

CO JE EVROPSKÁ UNIE?
obchodní politika eu
jAK SE UTVÁŘÍ Obchodní politika eu?
Příklady obchodních dohod EU a jejich dopad v ČR

© Mýty a fakta o EU  |  JCI Czech Republic  | Projekt za podpory Directorate-General for Trade Evropské komise.